Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Bản tin Thuế ngày 13/07/2017


Kính gửi: Cty Luật Ecolaw

Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. 
Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Việt Nam đối diện với nguy cơ giảm ngân sách từ các hiệp định thuế". Cảnh báo này vừa được tổ chức quốc tế ActionAid tại Việt Nam đưa ra trong báo cáo mang tên “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ở Việt Nam: thảm đỏ cho ai?” nhân Ngày quốc tế dịch vụ công (23/6) và Tuần lễ hành động toàn cầu về công bằng thuế (19-23/6/2017).

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Từ 1-6-2017, điều chỉnh mức đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới

Tháng 6/2017, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2159/BHXH-BT hướng dẫn mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và thu BHXH, (BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm TNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở mới.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Thủ tục giải thể doanh nghiệp (cty TNHH 2 thành viên trở lên)

Dưới đây là trình tự và hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên - quy định tại Luật doanh nghiệp (2014), Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Lưu ý đây chỉ là những hướng dẫn mang tính thủ tục và lý thuyết, trên thực tế quá trình giải thể một doanh nghiệp, do phải trải qua nhiều giai đoạn, liên quan đến bên thứ ba ... nên nhiều trường hợp khá nhiêu khê, kéo dài chứ không đơn giản.

(Nợ nần, thua lỗ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp. Ảnh minh họa)

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh & Thông báo hoạt động trở lại (cty TNHH 2 thành viên trở lên)

Dưới đây là trình tự và hồ sơ thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh và Thông báo hoạt động trở lại, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên - quy định tại Luật doanh nghiệp (2014), Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

(ảnh minh họa)

Thay đổi nội dung đăng ký thuế (cty TNHH 2 thành viên trở lên)

Dưới đây là trình tự và hồ sơ thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên - quy định tại Luật doanh nghiệp (2014), Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

(ảnh minh họa)

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (cty TNHH 2 thành viên trở lên)

Dưới đây là trình tự và hồ sơ thủ tục thông báo, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên - quy định tại Luật doanh nghiệp (2014), Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

(ảnh minh họa)

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (biểu mẫu - Phụ lục I-10)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền - dành cho loại hình Công ty cổ phần. Trên thực tế, trong nhiều hoạt động tại công ty cổ phần, cổ đông có thể không trực tiếp tham gia, mà ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Danh sách thành viên công ty hợp danh (biểu mẫu - Phụ lục I-9)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (biểu mẫu - Phụ lục I-8)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - dành cho loại hình công ty cổ phần.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Danh sách cổ đông sáng lập (biểu mẫu - Phụ lục I-7)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách cổ đông sáng lập. "Cổ đông sáng lập" là những người đầu tiên góp vốn (cổ phần), thành lập (sáng lập) ra công ty cổ phần. 

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)